Pravidelný program

Život ve VIOLCE je naplněn a utvářen pro děti známými rytmy. Pravidelné střídání dává dětem pocit jistoty a bezpečí. Děti vědí, co mohou očekávat, jak bude čas ve VIOLCE probíhat, ať se jedná o den, týden či celý rok.

Rytmus dne

 • volná hra a společná činnost (viz Rytmus týdne)
 • svačina
 • ranní kruh (prstové a pohybové hry, písničky, říkadla)
 • pobyt venku
 • vyprávěná či hraná pohádka
 • oběd
 • odpolední odpočinek s písničkou, pohádkou
 • svačina
 • volná hra a činnosti podle zájmu dětí, pobyt venku

Rytmus týdne

 • V pondělí modelujeme ze včelího vosku.
 • V úterý pečeme chlebové bochánky.
 • Ve středu malujeme obrázky akvarelovými barvami a voskovými bločky.
 • Ve čtvrtek mají děti eurytmii.
 • V pátek chodíme na celé dopoledne do přírody.

Rytmus roku

V přírodě panuje určitý řád a rytmus, Země se nadechuje a vydechuje. Pro děti je tento rytmus přirozený, dokáží vycítit náladu každého období. Proto všechny naše činnosti, pohádky, písničky říkadla, pohybové i prstové hry a pobyt venku vycházejí z proměn přírody a života člověka v jednotlivých ročních období. Vše, co společně prožíváme, vrcholí každý měsíc slavností.

Září – Michaelská slavnost

Podzim je obdobím, kdy příroda vydává všechno svoje bohatství člověku a své síly stahuje do země. Je to období sklizně nejen v přírodě, ale i v nás. Máme odvahu sklidit to, co jsme zaseli? I děti potřebují pěstovat odvahu, statečnost a schoponost čelit překážkám v boji s „drakem“.

Listopad – Martinská slavnost

Přicházíme sami k sobě, hledáme v sobě světlo, dobro a lásku, soucítění a vzájemnou pomoc. Obrazem této doby je svatý Martin, který se rozdělil o svůj plášť s mrznoucím žebrákem.

Prosinec – Adventní spirála

Den se krátí, světla ubývá, příroda usíná. Země vstupuje do ticha, člověk se vydává do nitra své duše. Je to doba zklidnění, ztišení a očekávání.

Leden – Tři králové

Doznívá vánoční čas.Nový rok přináší optimismus, nové perspektivy, ale současně i zodpovědnost a starost o slabší. Usilovnou prací člověk překonává nástrahy osudu a objevuje v sobě dobro.

Únor – Masopust

Prožíváme hojnost, radost, veselí – blíží se konec zimy.

Březen – Vynášení Moreny

Sluneční paprsky sílí a rozpouštějí poslední sníh, voda se vsakuje do země a probouzí spící rostlinky. Stejně se probouzí i naše vůle, nastává čas činů.

Duben – Jarní slavnost / Velikonoce

Objevujeme tajemství nového života všude kolem nás – rostliny, zvířata. Naší každodenní, trpělivou péčí vyroste ze semínka nová rostlinka.

Květen – Slavnost čištění studánek

Ráno si s dětmi sbalíme nářadí a vyrazíme. Vyhrneme si rukávy a dáme se do práce. Kolik bahna a starého listí se od minulého roku nashromáždilo! Pryč s tím, ven!

Červen – Svatojánská slavnost

Přichází léto, vše se proměňuje, vše je v pohybu. Svatojánská noc přináší cosi tajemného a magického, bylinky mají moc uzdravovat, obnovovat naše životní síly. Naplno si užíváme darů přírody.

Jitřenková slavnost

Léto nabývá na síle a konec školního roku se blíží. Jitřenky, nejstarší děti ve školce, se loučí. A právě jim patří tato závěrečná slavnost.

Narozeninový den

Oslava narozenin probíhá pokaždé stejně. Dítě zažívá pocit vlastní důležitosti a jedinečnosti, toho dne je králem. Všichni slyší jeho „Narozeninovou pohádku“.